Latgales dati

2009. gada 21. janvāris

Grāmatas sastādītāja Rēzeknes Augstskolas Filoloģijas katedras docente Ilga Šuplinska.
Dzejas antoloģijas „Susātivs” nosaukumam izvēlēts vecmāmiņu pūra vārds „susātivs” (ēna). Tajā publicēta 17 mūsdienās rakstošu latgaliešu autoru dzeja: gan pieredzējušo autoru Valentina Lukaševiča, Juoņa Ryučāna, Annas Rancānes, Ingridas Tāraudas, Emilejas Kalvānes, Ontona Slišāna, gan arī jauno autoru Raibā Suņa, Janas Skrivļas-Čeveres, Iretas Čekses, Baibas Zveigules u. c. teksti.