Latgales dati

1989. gada 19. marts

To iesvētīja prāvests Jānis Stepiņš. Dagda bija pirmā apdzīvotā vieta bijušajā Krāslavas rajonā, kurā pacelts atmodas karogs. Tā pacelšanas iniciatori bija LTF Dagdas atbalsta grupas dalībnieki: Vilmārs Geikins, Jānis Prikņa, Aivars Arnicāns, Jāzeps Stikuts, Janīna Stikute, Regīna Konošonoka, Janīna Zaķe u. c.

Atsauces