Latgales dati

1998. gada 29. janvāris

Tā ir sabiedriska organizācija, kurā uz brīvprātības un līdztiesības principiem apvienojušās juridiskas personas, lai attīstītu nevalstiskās organizācijas, aktivizētu indivīdu, motivētu sabiedrību līdzdarboties, tādējādi veicinot ilgtspējīgu reģiona attīstību un pilsoniskas sabiedrības veidošanos.
DNVOAC ir dibināts, slēdzot uzņēmuma līgumu starp Bezpeļņas SIA “Nevalstisko organizāciju centrs” un sabiedrisko organizāciju “Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs”.