Latgales dati

2007. gada 19. jūlijs

Mērķis – latgaliešu tradicionālās kultūras bagātību saglabāšana, attīstība un popularizēšana. Par saviem uzdevumiem biedrība izvirzījusi šādus: apzināt, pētīt, uzkrāt, saglabāt, attīstīt, nodot nākamajām paaudzēm, popularizēt latgaliešu nemateriālās kultūras vērtības un bagātības; veicināt latgaliešu materiālās kultūras vērtību saglabāšanu; veicināt un veikt pieaugušo tālākizglītības procesu un jauniešu izglītošanu tradicionālajā kultūrā; veikt latgaliešu etnokultūras menedžmentu Latvijā un ārzemēs.
2007.gada 30.novembrī Daugavpils rajona Kultūras namā notiks jaunizveidotās biedrības atklāšanas pasākums.