Latgales dati

1990. gada 29. decembris

Ar Daugavpils rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu dibināta Kraujas mūzikas skola.
Ar Naujenes pagasta padomes 2000. gada 23. februāra lēmumu skola pārdēvēta par Naujenes mūzikas skolu.
Ar 2009. gada 31. jūlija Daugavpils novada domes lēmumu no 2009. gada 1. augusta izveidota Daugavpils novada pašvaldības iestāde „Naujenes Mūzikas un mākslas skola”.
Kopš 2002. gada skolu vada Spodris Kačāns.