Latgales dati

2008. gada 29. oktobris

Ar Preiļu domes lēmumu Broņislava Spūļa prēmiju 1000 latu apmērā piešķirta:
- Latvijas Universitātes Folkloristikas un etnoloģijas katedras vadītājai, profesorei, habilitētajai filoloģijas doktorei Janīnai Kursītei-Pakulei,
- pensionētajam agronomam, Rudzātu pagasta enciklopēdistam Jānim Būmanim.