Latgales dati

2000. gada 23. jūnijs

Muzejā eksponēts 19. gs. beigu autentisks Latgales lauku sētas komplekss. Visi muzeja eksponāti ir pagasta iedzīvotāju dāvinâjums.
Muzeja darbību sekmējis toreizējais pagasta priekšsēdētajs Jānis Brils.
Muzeja celtniecība aizsākta ar mājas pamatu mūrēšanu 1999. gada Pēterdienā. Pati māja ir pārvesta no citas vietas, būvēta 1929. gadā. Muzeja darbinieki laika gaitā Valentīna Štopiene, Skaidrīte Pauliņa, Lilita Šatilova.

Atsauces
  • Repele, L. “Kā sakta pie pagasta krūts.” A 12, 2019 4 (43) augusts - septembris, 30. - 33. lpp.