Latgales dati

2008. gada 11. jūnijs

LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rēzeknes Augstskolas lektors VLADISLAVS MALAHOVSKIS aizstāv promocijas darbu “Agrārā reforma Latgalē 20. gadsimta 20. gados” vēstures doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr. hist. Lida Balevica; asoc. prof., Dr. hist. Henrihs Soms (Daugavpils Universitāte); asoc. prof., Dr. hist. Ēriks Jēkabsons (Latvijas Universitāte).
Uz promocijas darba pamata 2015. gadā izdora grāmata „Mērnieku laiki Latgalē (20. gadsimta 20. gadi)”.

Atsauces
  • “Aizstāvēšana.” Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2008. 26.maijs.
  • “Monogrāfijas prezentācija un filmas demonstrēšana.” http://www.ru.lv/notikumu_kalendars/278 (11.06.2015).