Latgales dati

1894. gada 29. jūnijs

Izdots Krievijas iekšlietu ministrijas cirkulārs, kurš pilnībā legalizē zemnieku pārceļošanu uz Sibīriju, Kazahiju, Vidusāziju. Tā sekmē daudzu latviešu, tostarp latgaliešu izceļošanu, ko izraisa zemes trūkums novadā.
Līdz tam iestādes centās vairākkārt ierobežot patvaļīgo iedzīvotāju pārvietošanos.
v.st. - ?