Latgales dati

Izraksts no protokola par Helēnas Pudānes izsūtīšanu

Datējums: 1949 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Bleiere, D., Riekstiņš, J. Latvijas otrā masveida deportācija. 1949. gada 25. marts. Latvijas valsts arhīvs, 2008
Be510f9a8e50618401d6a8641eff68303e9e0c3c