Latgales dati

Balvu biezi apdzīvotās vietas (dokumentā – sādžas) iedzīvotāju vēstule Iekšlietu ministrijas Pašvaldību departamentam /1926/

Vēstulē izteikts lūgums Balviem miesta tiesības nepiešķirt. 1926. gada 25. februāris.
“Mēs, apakšā parakstījušies Balvu sādžas iedzīvotāji, griežamies pie Jums, A[ugsti] G[odājamais] P[ašvaldību] D[epartamenta] k[un]gs, ar lūgumu. Izrādot, ka 1) mūsu sādžā Balvi atrodas ne vairāk kā astoņi simti (800) iedzīvotāju, kuri varētu būt padoti miesta valdei ar nodokļa aplikšanu priekš miesta valdes; 2) šeit neatronas nevienas rūpniecības uzņēmuma, kas nodarbinātu vairāk algotu darba spēku; 3) nav ne ostas, nedz dzelzceļa mezgla stacijas; un 4) katris iedzīvotājs padots tikai darbam, ar savām personīgām rokām strādājot, lai iegūtu sev nepieciešamākos līdzekļus priekš dzīves uzturas, un tiešām mēs Balvos miesta valdi negribam.”

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta FB Latvijas Nacionālais arhīvs, 2023
20c11fb61926b98efc738ad857f67dd8730a3675