Latgales dati

Latvijas Nacionālo Partizānu Ziemeļlatgales „Neatkarības Vienības” štāba grupas partizāni 1948. gada vasarā

Pirmajā rindā no kreisās:
1. Eduards Rižais („Paegle”);
2. Jāzeps Rūze(„Nātriņš”)
Otrajā rindā no kreisās:
1. organizācijas priekšnieka vietnieks Antons Gabrāns („Zemitāns”);
2. Viktors Mareckis („Kļaviņš”);
3. Jānis Romāns („Bitīte”)

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Strods, H. Latvijas nacionālo partizānu karš III. 2003, 313. lpp.
7e651dfd86b01e2f916347773a33a57b4031c20a