Latgales dati

Daugavpils valsts skolotāju institūta pamatskolas 5.klase 1927. gadā

Aizmugurē kreisajā pusē skolotājs Teodors Tomsons.
Fotogrāfijā redzami - J.Kveders, L.Strods, Z.Grišāne, O.Juraševskis, V.Pautalons, A.Bumbērs, A.Dzenis, H.Vecvilks, M.Siliņš, A.Muncis, A.Bērziņš.

Datējums: 1927. gada29. maijs Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Latgales Datu krājums, Paukštu - Ratnieku privāts arhīvs
Bcdfbc95a67a064fcdd92781a1ebd2f79593ca74