Latgales dati

Latvijas Aerokluba Ludzas nodaļas valde /1935/

No kreisās sēž:
1. Miertiesnesis Roberts Obrams
2. Sekr. Ž. Liepiņš
3. Nod. pr-ks, plkv. leitn. Roberts Mucenieks
4. Pr-ka vietnieks, kapt. Jānis Krūze
5. Rev.-kom. pr-ks, izmekl. tiesn. Alberts Krezevskis.
No kreisās stāv:
1. Kapteinis - leitnants Paulis Strante
2. Zilupes robežsargu bataljona darbvedis Pēteris Kornelis
3. Kapteinis - leitnants Rūdolfs Radze
4. Leitnants Maksimilians Ercdorfs-Kupfers
5. Ludzas apr. polic. I. iec. darbv. Kalniņš.

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Spārtnotā Latvijas, 1935. Nr. 10
C99bc6671f7eb302b9f3153c5b35b717cb09a6fa