Latgales dati

Višķu baznīca /1935/

Nojauktais baznīcas žogs un vārtu vieta.
LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 1632. f., 2. apr., 752. l., 149. lp.

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta https://www.facebook.com/LNarhivs/
0ab00844d2828393c8de922da72f95f495348f33