Latgales dati

Jāņa Klīdzēja simtgades atcerē Kantinieku kapos/2014/

Kantinieku kapos uz rakstnieka simtgadi ar Ināra Ducsaliete gādību atklāts piemineklis. Jānis Streičs ar Boņuku un Pauleiti.

Fotogrāfs: Egliena, A. Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta https://www.facebook.com/anna.egliena
C07a3cccd5d3a38d1eaac41417613b1be0f618a5