Latgales dati

Eduards Homka

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Papsujevičs, 0., Pokulis, J. Asūnes pagasts: vēstures lappuses un ļaudis.2013, 120.lpp.
18bd697a4eecf6dd5247527ef150fa9f2d8c362d