Latgales dati

Uzbrukums Daugavpils priekštilta nocietinājumam 1919. gada 27. septembrī

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Jēkabsons, Ē. “Polijas armijas cīņas ar Sarkano armiju Ilūkstes apriņķī 1919. gada septembrī.” Grām.: Latvijas kara muzeja gadagrāmata. Rīga, 2000. 46.-57.lpp
7aa5ae443f5d182adf1ab74e4cfae07ee7aacf37