Latgales dati

Jūrdža fonda pamarku kataloga prezentācijas sludinājums

Datējums: 2018 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta https://lpr.gov.lv/lv/2018/latgales-parstavnieciba-riga-prezente-andryva-jurdza-fonda-pamarkas/#.W_2G-uKxXcs
47dde4a0bcbef6785f332566d2ffe81836878d71