Latgales dati

Piemiņas vieta poļu kareivjiem - Latvijas brīvības cīņu dalībniekiem

Svētība tautai no pareizticīgo mācītāja Tēva Viktora. Blakus: dekāns A.Madelāns, Jānis Žugovs ( Daugavpils pilsētas dome), Valdis Lauskis (Daugavp[ils pilsētas domes priekšsēdētājs), prāvests J. Mukāns.
Pa kreisi: A. Marcinkēvičs ( "Promieņ", Daugavpils dome) Sozaņskis ( Polijas Republikas konsuls Latvijā), H. Svirkovskis ( Poļu biedrības bijušais priekšsēdētājs), I.Kunicka "Promieņ")

Fotogrāfs: Bauļina, V. Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta 1992
Fd5d17d751188ca4cb1ba094b7b94c791b8c5d6b