Latgales dati

Sāpju Dievmātes baznīca 20. gs. 30. gados

Sāpju Dievmātes baznīca 20. gs. 30. gados, kad tiek rekonstruēts Atbrīvošanas alejas aplis ap Māras pieminekli

Datējums: 20. gs. 30 gadi Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%93zeknes_S%C4%81pju_Dievm%C4%81tes_Romas_kato%C4%BCu_bazn%C4%ABca#/media/File:Sapju_Dievmates_baznica.PNG
05368cc930bd9842f6bd9a833a62edd4c4f3498e