Latgales dati

Sofijas Lazdānes (māsas Stefanas) apcere "Dzīves dziesma" (1993)

Marijas Stefanas 50. gados sarakstītā grāmatiņa ir iespiesta Preses nama tipogrāfijā, iespiešanai to parakstījis arhibīskaps metropolīts Jānis Pujats, taču ne izdevniecība, ne tirāža nav norādīta, šis teksts vēlāk nav pārizdots.

Datējums: 1993 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta https://www.rigaslaiks.lv/agora/masa-marija-stefana-no-nabadziga-berna-jezus-dzives-dziesma-2576
F90e79cb55d9f95f7d86f652874c4f33baa3ed39