Latgales dati

DPI docētāja Margarita Varšavska

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte. Pētniecība un zinātne 80 gados. Sast. H.Soms, V.Šaudiņa, red. V.Paškevičs. Daugavpils: Saule, 2001, 107. lpp.
944c81ba915b52bb4f5964ff644524aa1f77d37e