Latgales dati

DPI docētājs Modris Āboliņš

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte. Pētniecība un zinātne 80 gados. Sast. H.Soms, V.Šaudiņa, red. V.Paškevičs. Daugavpils: Saule, 2001, 7. lpp.
4f2f7443d92fb6c5300c27cb92dc246fca610b47