Latgales dati

Kalupes pamatskolas skolotāji (1946)

Pirmajā rindā no kreisās:
1.Andrejs Kursītis
2. Valdis Lazdovskis
3. Stalovskis, direktors
4. Calpanovs
Otrajā rindā no kreisās:
1. Anna Kursīte
2. Broņislava Lazdāne - Spūle
3. ??
4. Broņislava Varslavāne
5. Marija Maskalāne
6. ??
7. Antoņīna Trantovska, prec Bogdāne

Datējums: 1946 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Skolotāja V. Lazdovska arhīvs
E089d9651d8e6a36accbada18d7e5b0425c3ca56