Latgales dati

Daugavpils novda zemnieku dienu dalībnieki (1937)

Augšējā attēlā. No kreisās: Jānis Spīla, Pēteris Ozols, Jānis Volonts, Andrejs Švirksts, A.Grudulis, Irma Upīte, Antons Svētiņš
Vidējā attēlā no kreisās: J.Bērziņš, D.Ancāns, Miķelis Klagišs, A.Benerts, P.Grundāns, J.Kriblis, J.Zellis.
Apakšējā attēlā no labās: Jezups Diura.

Datējums: 1937 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Jaunākās Ziņas, 1937. 15. marts
164760bff2793abde0692fa6efee0b4601e31857