Latgales dati

Latgales kultūras darbinieki pirms Otrā pasaules kara

No kreisās: Jōņs Cybuļskis (pēc izsūtījuma dzīvoja Latvijā), dzejniece Marija Andžāne un rakstnieks Konstantins Strods-Plencinīks (dzīvoja un strādāja ASV), aizmugurē stāv Vladislavs Lōcis

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Brīvā Latvija, 04.02.2012
Aa026d9810e56e3b411369b03b9e9a26f01bba9b