Latgales dati

Kalupes skolas skolotāji (1950)

Pirmajā rindā no kreisās:
2. Anna Kursīte
3. iespējams, ciemiņš
Otrajā rindā no kreisās:
1. Janīna Plone
2. Calpans
3. Broņislava Stūriška
5. Antoņina Trantovska
6. Marija Maskalāne
Trešajā rindā no kreisās:
1. Valdis Lazdovskis
2. Veneranda Gavare (precēta Pavloviča)

Datējums: 1950 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Skolotāja V.Lazdovska arhīvs
3a7e48af1209ad69dcb3be5a169243c221e918e7