Latgales dati

Aloiza Vizuļa primīcijas diena Baltinavā 1937.gada 27.maijā

Aloiza Vizuļa primīcijas diena Baltinavā 1937.gada 27.maijā
Priekšplānā A.Vizuļa brāļi un māsas ar bērniem; otrajā rindā no kreisās puses stāv - Šķilbēnu pagasta vecākais Broņislavs Krakops, Baltinavas pagasta vecākais Antons Supe (ar brillēm un kaklasaiti); sēž - katoļu garīdznieks Staņislavs Kapacis, iespējams Ādama Vizuļa tēvs, Ādams Vizulis, Aloizs Vizulis, Baltinavas katoļu draudzes prāvests Jānis Ostrovskis, Šķilbānu katoļu draudzes prāvests Ludvigs Štagars, Ludboržs un Vindelis. Fotogrāfijā redzams arī Baltinavas pagasta sekretārs - rakstvedis S.Lazdiņš un Aloiza Vizuļa skolotāja - Baltinavas pamatskolas pārzine Juzefa Lāce.

Autora paraksti, zīmogi, uzraksti: Foto no F.Slišāna personīgā arhīva. Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta http://www.balvurcb.lv/kb/?View=entry&EntryID=1175
Ad5d35100715a152c8dc597e342ccc367f724e3a