Latgales dati

Latvijas Universitātes 1974. gada vēsturenieku izlaidums

Pēdējā rindā 3. no kreisās - fakultātes dekāns Kārlis Počs.
3. rindā 2. no labās - docente Veronika Kanāle

Datējums: 1974 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Bonifācijs Daukšts, facebook
F7289086df3b08d9a99745b57e4b8c32cce69cb3