Latgales dati

Šneideru ģimene

2. rindā pirmais no kreisās - Jānis Šneiders
2. rindā otrais no kreisās - tēvs Jēkabs Šneiders
1. rindā pirmā no kreisās - māte Fanija Šneidere
1. rindā otrā no kreisās - māsa Magdalēna Šneidere (prec. Lūkina)
1. rindā tresā no kreisās - māsa Marija Šneidere

Datējums: 20.gs. 30. gadi Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Foto "Rosta", Rīgā. Raiņa bulv., nr.11
D04eb1629a89547fdbc138c9f19a7c4de10c5492