Latgales dati

2011. gada 2. marts

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas nozares promocijas padomes sēdē 2011. gada 2. martā Inta Ostrovska aizstāvēja promocijas darbu „Latvijas iedzīvotāju izglītība sociālas audzināšanas kontekstā” pedagoģijas doktora grāda iegūšanai.

Atsauces