Latgales dati

1941. gada 1. augusts

Bijušajā Latvijas armijas Latgales artilērijas pulka poligonā Kaķīšu kūdras purvā, kas atradās 5–6 kilometru attālumā no Krustpils uz Rīgas pusi, tiek nošauti Krustpils ieslodzītie ebreji.

Atsauces
  • Ērglis. Dz. “Ebreju slepkavošana 1941. gada vasarā Krustpils ebreju kapsētā.” Grām.: Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 25.sēj. Okupācijas režīmi Baltijas valstīs 1940 - 1991. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009. 173.-174.lpp. http://president.lv/images/modules/items/PDF/item_2205_Vesturnieku_komisijas_raksti_25_sejums.pdf.