Latgales dati

2006. gada 17. jūlijs

Izrakumi ilgst līdz 10.augustam. Izrakumu noslēgumā pirmo reizi Latgalē Preiļos notiek Latvijas arheologu 4.plenērs.
Izrakumi Anspoku pilskanā noris saskaņā ar 2006.gada 21.jūnijā starp Preiļu rajona padomi un LU Latvijas vēstures institūtu noslēgto līgumu. Izrakumus vada novadniece, dr. hist. Antonija Vilcāne.